เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 8 คำร้อง | หน้า 1 / 1
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 670500008 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 28/5/2567 สถานที่ : หมู่ 31 เนินสะดวก  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : ถนนเส้นชลประทานเนินสะดวก
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_08:15:23
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
2 Service-ID : 670500007 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/5/2567 สถานที่ : หมู่ 27 ห้วยสักใหม่
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ซอย 4 โรงค้าไม้
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_22:23:45
วันที่ซ่อมเสร็จ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 13 วัน
3 Service-ID : 670500006 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 หัวดง  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟแตกเสียหาย
บริเวณ : อุปกรณ์ไฟกริ่งชำรุด/หลอดไฟแตก
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_16:43:27
วันที่ซ่อมเสร็จ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
4 Service-ID : 670500005 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 หัวดง  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟแตกเสียหาย
บริเวณ : ได้รับแจ้งจากประชาชนมีไฟกิ่งชำรุดห้อยเกรงว่าจะเกิดอันตราย 3 แยกหัวดง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : Admin เพจชุมชนคนรักห้วยสัก
วันที่แจ้ง 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_16:30:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
5 Service-ID : 670500004 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 9/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 ป่าก๊อ
สถานะ 
รอตรวจสอบ
20%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูเอง แค่รูปถ่ายมันไม่ชัดเหมือนดูด้วยตาค่ะ ชำรุดมานายมากแล้ว รถ10ล้อ รถพ่วงขับบ้านทีนึกว่าแผ่นดินจะถล่ม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_09:33:12
วันที่ซ่อมเสร็จ
6 Service-ID : 670200003 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/2/2567 สถานที่ : หมู่ 27 ห้วยสักใหม่
สถานะ 
รอตรวจสอบ
20%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : เสาไฟกิ่งซอยหลังโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567_09:02:21
วันที่ซ่อมเสร็จ
7 Service-ID : 670100002 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 23/1/2567 สถานที่ : หมู่ 27 ห้วยสักใหม่
สถานะ 
รอตรวจสอบ
20%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บริเวณซอยหลังโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 27
วันที่แจ้ง 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_09:07:56
วันที่ซ่อมเสร็จ
8 Service-ID : 670100001 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/1/2567 สถานที่ : หมู่ 18 ร่องเผียว
สถานะ 
รอตรวจสอบ
20%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ซอย12-ซอย13/1
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาตำบลห้วยสัก
วันที่แจ้ง 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567_15:26:10
วันที่ซ่อมเสร็จ

จำนวนทั้งหมด 8 คำร้อง | หน้า 1 / 1